กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

Download
Share

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ISBN : 9789744394866

Auther name : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

Copy : etc.

Product detail

บทนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร(เจ้าฟ้ากุ้ง)เมื่อครั้งเสด็จทางสถลมารคตามพระบิดาไปนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เนื้อเรื่องบรรยายถึงความงามของธรรมชาติตลอดเส้นทางการเสด็จจากท่าเจ้าสนุกถึงธารทองแดง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทั้งสัตว์น้อยใหญ่ พันธุ์ไม้นานาชนิด รวมถึงถึงชมความงามของขบวนเสด็จ และสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ไว้อีกด้วย

Related Products