จ๊ะเอ๋...ไดโนเสาร์
Download
Share
picture

จ๊ะเอ๋...ไดโนเสาร์

ISBN : 9786164720336

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Yae Jong-Hwa ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ สภาพแวดล้อมในโลกดึกดำบรรพ์ พืชในยุคโบราณ ข้อมูลการค้นพบและแหล่งที่มาของไดโนเสาร์ประเภทต่างๆ

Related Products