พลังงาน พลังแห่งจักรวาล
พลังงาน พลังแห่งจักรวาล

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720312

Series name : คุณค่าทรัพยากร

Auther name : ธีรวงศ์ กนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

เช้าวันนี้จู่ๆ น้องแก้มก็ถามพี่เก้าว่ามีแรงไหม พี่เก้ารีบยกหินก้อนโตขึ้นทันที แล้วแรงมาจากไหนล่ะ พี่เก้ายิ้ม…ก็อาหารที่เรากินเข้าไปยังไง เพราะร่างกายจะเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน เราจึงมีแรงทำสิ่งต่างๆ น้องแก้มสงสัยต่อ แล้วพลังงานมาจากไหน พลังงานบนโลกมีอยู่มากมาย ทั้งพลังงานจากใต้ดิน เช่น ถ่านหิน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ หรือพลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี้ต่างนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้ทั้งสิ้น ไม่เพียงแค่นี้ เศษผัก เศษผลไม้ และมูลสัตว์ เรายังนำมาหมักให้กลายเป็นก๊าซที่ใช้หุงต้มอาหารได้ด้วย หรือที่เรียกว่าก๊าซชีวภาพ เห็นหรือยังว่าพลังงานมีอยู่รอบๆ ตัวเรานี่เอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราทุกคนต้องช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดอยู่ดี

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB