ดวงจันทร์สัญจร
ดวงจันทร์สัญจร

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720350

Series name : ระบบสุริยะจักรวาล

Auther name : Nuria Roca, Carolina Isern ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

โอลิเวอร์ อลิซและคุณแม่ออกมาดูท้องฟ้ายามค่ำ คืนนี้มองหาดวงจันทร์ได้ยาก เนื่องจากมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดขึ้น เพราตำแหน่งการเรียกตัวของดลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์เปลี่ยนรูปร่างไปในแต่ละวันเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรม ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจึงถือว่ามันเป็นดาวบริวารของโลก มนุษย์สามารถเดินทางไปยังดวงจันทร์ได้แล้ว ซึ่งทำให้เรารู้ว่าดวงจันทร์นั้นแห้งแล้งและผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต อีกทั้งยังเป็นดาวที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยมากจนต้องกระโดดแทนการเดิน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB