โลกอัศจรรย์
โลกอัศจรรย์

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720367

Series name : ระบบสุริยะจักรวาล

Auther name : Nuria Roca, Carolina Isern ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

เรื่องราวการเกิดของดาวเคราะห์และโลกในระบบสุริยะ ทำให้ต่อมามีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลก แต่เมื่อมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลก พืชและสัตว์หลายชนิดได้สูญพันธุ์ รวมถึงไดนเสาร์ด้วย โลกมีชั้นบรรยากาศที่เรามองไม่เห็นปกป้องอยู่ และโลกก็มีภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ส่วนสาเหตุที่โลกได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงิน เป็นเพราะมีน้ำปกคลุมผิวโลกมากกว่าพื้นดินหลายเท่า พวกเขายังได้พูดถึงความสำคัญของดาวเทียม การสำรวจอวกาศ และการใช้ชีวิตในยานอวกาศ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB