นางฟ้าสายรุ้ง
Download
Share
picture

นางฟ้าสายรุ้ง

ISBN : 9786164720145

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องแสงที่สัมพันธ์กับการเกิดสายรุ้ง สีของแสง การกระจายแสง การเดินทางของแสง การหักเหของแสงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสายรุ้ง

Related Products