เงาคู่แฝด
เงาคู่แฝด

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720138

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องเงาและการเกิดเงา การดูเวลาจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงา การสร้างสรรค์ภาพจากเงา แหล่งกำเนิดแสง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB