เงาคู่แฝด
Download
Share
picture

เงาคู่แฝด

ISBN : 9786164720138

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องเงาและการเกิดเงา การดูเวลาจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงา การสร้างสรรค์ภาพจากเงา แหล่งกำเนิดแสง

Related Products