ปลาน้อยลอยตุ๊บป่อง
Download
Share
picture

ปลาน้อยลอยตุ๊บป่อง

ISBN : 9786168090817

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Jung Myung-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการว่ายน้ำของปลา สรีระของปลา อวัยวะต่างๆที่ทำให้ปลาว่ายน้ำได้ การเคลื่อนที่ของปลาเมื่ออยู่ในน้ำ ลักษณะของรูปร่างของปลาชนิดต่างๆ พฤติกรรมของปลาในฤดูวางไข่

Related Products