แปรงขยัน ฟันสะอาด
Download
Share
picture

แปรงขยัน ฟันสะอาด

ISBN : 9786168090800

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน การรักษาความสะอาดของปาก อาหารที่ช่วยเสริมสร้างให้ฟันแข็งแรงรวมถึงอาหารที่ทำให้ฟันผุ

Related Products