ทุ่งนาสามัคคี
ทุ่งนาสามัคคี

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090770

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศในทุ่งนา สัตว์ต่างๆในทุ่งนาที่มีประโยชน์ต่อการปลูกข้าว การเจริญเติบโตของต้นข้าว วิวัฒนาการของต้นข้าว ลักษณะของต้นข้าว และอาหารที่มาจากข้าว

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB