ทุ่งนาสามัคคี
Download
Share
picture

ทุ่งนาสามัคคี

ISBN : 9786168090770

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศในทุ่งนา สัตว์ต่างๆในทุ่งนาที่มีประโยชน์ต่อการปลูกข้าว การเจริญเติบโตของต้นข้าว วิวัฒนาการของต้นข้าว ลักษณะของต้นข้าว และอาหารที่มาจากข้าว

Related Products