โลก ดาวเคราะห์สีฟ้าแห่งสรรพชีวิต

โลก ดาวเคราะห์สีฟ้าแห่งสรรพชีวิต

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090725

Series name : ดาวสำคัญแห่งระบบสุริยะ

Auther name : แนนซี่ โลเว็น ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร

Copy : etc.

Product detail

โลกเป็นดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพของสรรพชีวิต มีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีอุณหภูมิเหมาะสม มีชั้นบรรยากาศที่ช่วย

ปกป้องโลกจากรังสีอันตรายและวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB