สมอง กลไกสารพัดนึก
Download
Share
picture

สมอง กลไกสารพัดนึก

ISBN : 9786168090688

Series name : หนังสือภาพเสริมความรู้วิทยาศาสตร์

Auther name : JoAnn Deak, Ph.D ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

สมอง ยืดได้ โตได้ด้วยตัวเราเอง เพียงแค่รู้ว่า...สมองทำหน้าที่อะไร ในสมองประกอบด้วยอะไร สมองเติบโตและยืดหยุ่นไปพร้อมกับร่างกายของเรา แล้วเราจะรู้ว่า...เพียงแค่คิด สมองเนรมิตได้

Related Products