สายลมเกเร
Download
Share
picture

สายลมเกเร

ISBN : 9786168090459

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการลมและการเกิดลม ประโยชน์ของลม พลังงานลม การทำงานของกังหันลม

Related Products