พ่อครัวตัวเขียว
Download
Share
picture

พ่อครัวตัวเขียว

ISBN : 9786168090466

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องคลอโรพลาสต์ หน้าที่ของคลอโรพลาสต์ กระบวกการสังเคราะห์ด้วยแสง ลักษณะของใบไม้ โครงสร้างของใบไม้ ใบไม้ประเภทต่างๆ

Related Products