น้ำพ่นควัน
Download
Share
picture

น้ำพ่นควัน

ISBN : 9786168090442

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Jung Myung-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ห้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำ จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำ

Related Products