น้ำพ่นควัน
น้ำพ่นควัน

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090442

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Jung Myung-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ห้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำ จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB