ดวงดาวซ่อนหา
Download
Share
picture

ดวงดาวซ่อนหา

ISBN : 9786168090435

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการเกิดกลางวันกลางคืน การเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ การจำลองกลางวันกลางคืน กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่สัมพันธ์กับช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

Related Products