กอริลลากับเพื่อนแท้ตัวจิ๋ว

กอริลลากับเพื่อนแท้ตัวจิ๋ว

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090350

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kang Yong-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องคาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการคาน เครื่องผ่อนแรงในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องผ่อนแรงประเภทต่างๆเบื้องต้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB