กอริลลากับเพื่อนแท้ตัวจิ๋ว

Download
Share
picture

กอริลลากับเพื่อนแท้ตัวจิ๋ว

ISBN : 9786168090350

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kang Yong-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องคาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องการคาน เครื่องผ่อนแรงในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องผ่อนแรงประเภทต่างๆเบื้องต้น

Related Products