ความลับของท้องฟ้า
ความลับของท้องฟ้า

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394781

Series name : ระบบสุริยะจักรวาล

Auther name : Nuria Roca, Carolina Isern ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

อลิซและโอลิเวอร์มองขึ้นไปบนท้องฟ้า พวกเขาสังเกตเห็นว่าตอนกลางวันดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่บนท้องฟ้า แต่ตอนกลางคืนจะมีดวงดาวและดวงจันทร์ปรากฏอยู่แทน พวกเขาได้เรียนรู้จากคุณแม่ว่าถ้าอยากเห็นดวงดาวชัดๆต้องใช้กล้างโทรทรรศน์ส่องดู นอกจากนี้ยังได้รู้ว่าโลกกลม ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โลกมีดวงจันทร์โคจรอยู่รอบๆ ท้องฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที และโลกเป็นเหมือืนยานอวกาศที่พาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเดินทางไปในอากาศตลอดเวลา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB