เรือน้อยท่องทะเล
Download
Share
picture

เรือน้อยท่องทะเล

ISBN : 9789744394460

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kang Yong-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องหลักการจม-การลอย หลักการทำงานของเรือดำน้ำ เรือประเภทต่างๆ การทดลองเรื่องการจม-การลอย

Related Products