เรือน้อยท่องทะเล
เรือน้อยท่องทะเล

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394460

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kang Yong-Sook ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องหลักการจม-การลอย หลักการทำงานของเรือดำน้ำ เรือประเภทต่างๆ การทดลองเรื่องการจม-การลอย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB