ลิ่ม...แรงตัดมหัศจรรย์
ลิ่ม...แรงตัดมหัศจรรย์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394293

Series name : โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

ในวันที่หิมะตกหนักร็อบโบ้กับร็อบบี้ออกไปไหนไม่ได้ จึงช่วยกันคิดหาวิธีกวาดหิมะให้พ้นถนน แล้วร็อบโบ้ก็คิดอะไรดีๆ ขึ้นได้ จึงนำลิ่ม 2 อันมาประกบกันเป็นมุมแหลมติดที่หน้ารถแทรกเตอร์ แล้วขับฝ่ากองหิมะโดยใช้ลิ่มแหวกหิมะให้แยกออกเป็นทาง ขณะเดียวกันร็อบโบ้ก็อธิบายประเภทของลิ่มและหลักการทำงานของลิ่มที่ช่วยผ่อนแรงในการตอกและตัดเพื่อแยกวัตถุออกจากกันให้ร็อบบี้ฟัง พร้อมเล่านิทานเกี่ยวกับลิ่มให้ฟังด้วย เมื่อร็อบบี้เข้าใจหลักการทำงานของลิ่มแล้ว สองพี่น้องก็ช่วยกันสร้างเครื่องบดขยะโดยใช้หลักการทำงานของลิ่มเพื่อใช้ในการกำจัดขยะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB