ล้อ&เพลา...แรงขับเคลื่อนทรงพลัง

Download
Share
picture

ล้อ&เพลา...แรงขับเคลื่อนทรงพลัง

ISBN : 9789744394279

Series name : โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

ร็อบโบ้สั่งเฟืองจำนวนมากมาเพื่อนำมาสร้างเครื่องเล่นอันใหม่ เมื่อเฟืองมาถึงร็อบบี้ก็ทำหน้าที่ขนเข้าห้องทดลองเครื่องกล เขาจึงคิดจะขนซ้อนกันหลายๆ ลังจะได้เสร็จเร็วๆ แต่ก็ทำไม่ได้ ร็อบโบ้จึงบอกให้ใช้รถลากช่วยขน ซึ่งจะขนได้เร็วและมากกว่า พร้อมกับสอนร็อบบี้สร้างรถลากโดยนำหลักการทำงานของล้อและเพลามาสร้าง ก่อนจะชวนกันสร้างรถแข่ง และพาร็อบบี้ไปสวนสาธารณะดูเครื่องเล่นต่างๆ ที่ทำงานด้วยล้อและเพลาทำให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องออกแรงสักนิด เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ลูกบิดประตู หลังจากนั้นทั้งสองก็กลับมาสร้างเครื่องเล่นอันใหม่ตามหลักการของล้อและเพลา

Related Products