พื้นเอียง...แรงผลักอัจฉริยะ

พื้นเอียง...แรงผลักอัจฉริยะ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394262

Series name : โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

ร็อบโบ้กับร็อบบี้ชวนกันไปปิกนิกบนเนินเขาแห่งหนึ่ง โดยร็อบโบ้ทำหน้าที่เป็นคนบอกทาง ส่วนร็อบบี้ทำหน้าที่ขนตะกร้าปิกนิกเดินขึ้นเนินเขาซึ่งเป็นทางลาดสูงชันมาก ทำให้เขาเหนื่อยและต้องใช้แรงมาก ร็อบบี้จึงเปลี่ยนเส้นทางการเดินเป็นทางลาดที่คดเคี้ยวไม่ชันมากนักแม้ระยะทางจะไกลขึ้น แต่ไม่เหนื่อยและไม่ต้องออกแรงมาก เมื่อถึงเนินเขาแล้วร็อบโบ้ก็อธิบายถึงการนำหลักการพื้นเอียงมาสร้างพีระมิดและถนนเพื่อช่วยผ่อนแรงการยกวัตถุหนักขึ้นที่สูงให้ร็อบบี้ฟัง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเช่นบันไดเลื่อน จากนั้นก็ชวนร็อบบี้สร้างรางลูกแก้วโดยใช้หลักการทางลาดเข้ามาช่วยเพื่อให้ลูกแก้วไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าได้รวดเร็วขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB