สกรู...แรงบิดปริศนา
สกรู...แรงบิดปริศนา

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394255

Series name : โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล สุทัศน์ พิภพสุทธไพบูลย์

Copy : etc.

Product detail

ร็อบโบ้กับร็อบบี้ได้เครื่องเล่นอันใหม่ที่ต้องประกอบเอง และสิ่งที่จะยึดให้เข้ากันคือสกรูหรือตะปูเกลียว ร็อบโบ้จึงหาสกรูมาประกอบเครื่องเล่นใหม่ หลังจากนั้นก็พาร็อบบี้ไปดูเครื่องมือต่างๆ และอธิบายถึงหลักการทำงานของสกรู เช่น สว่านเจาะอุโมงค์ หลักการทำงานของระหัดเกลียวในสวนสนุก รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เก้าอี้หมุน เครื่องคั้นน้ำแอปเปิล เครื่องทำดอกไม้แห้ง และแท่นพิมพ์ พร้อมกับเล่านิทานเกี่ยวกับระหัดเกลียวของอาร์คิมีดีสให้ร็อบบี้ฟัง แล้วชวนกันสร้างเครื่องเล่นโดยนำหลักการระหัดเกลียวของอาร์คิมีดีสมาประดิษฐ์เป็นใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เพื่อพาสองพี่น้องบินชมเมือง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB