พระราชากลับใจ
พระราชากลับใจ

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392886

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Sin Jin-Hee ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ธรรมชาติสมบูรณ์...สมดุลแห่งชีวิต
พระราชาผู้ละโมบ นำต้นไม้และดอกไม้ที่มีอยู่ในดินแดนของพระองค์
มาปลูกรวมไว้ในพระราชวังทั้งหมด ทำให้ฝูงสัตว์หายไป แม่น้ำเน่าเสีย
เพราะธรรมชาติเสียสมดุล วันหนึ่งพระราชาตระหนักรู้ว่าประชาชนเดือดร้อน
พระองค์คิดแก้ปัญหาความเสียสมดุล และจะปกปักรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์ไว้ได้อย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB