หนูน้อยรีไซเคิล
Download
Share
picture

หนูน้อยรีไซเคิล

ISBN : 9789744392879

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Jung Kyeong-Hee ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

รีไซเคิลขยะ...เป็นประโยชน์
เด็กหญิงชอบซื้อของและทิ้งกระดาษเกลื่อนกลาดทั่วบ้าน
แต่เมื่อเด็กน้อยได้เรียนรู้วิธีการลดขยะและรู้จักเลือกซื้อของเท่าที่จำเป็น
ทำให้เด็กหญิงกลายเป็นหนูน้อยรีไซเคิลที่ใครๆ ชื่นชม
หนูน้อยคนนี้ทำได้และจะรักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้ได้อย่างไร

Related Products