ผู้พิทักษ์รักษ์ท้องทุ่ง
ผู้พิทักษ์รักษ์ท้องทุ่ง

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392862

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Jo Hyun-Jin ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ปลอดสารเคมี...นาข้าวเขียวขจีทั่วท้องทุ่ง
นาข้าวของชาวนาสองคนให้ผลผลิตต่างกันราวฟ้ากับดิน นาหนึ่งพึ่งพิงธรรมชาติ
ต้นข้าวผลิช่อออกรวงสวยงาม สัตว์น้อยใหญ่ในที่นาสุขสันต์หรรษา
ส่วนอีกนาหนึ่งพึ่งพิงแต่สารเคมี ผลผลิตนานี้จะเป็นเช่นไร
เมื่อสำนึกแล้วจะคิดแก้ปัญหาและปกปักรักษาผืนนาให้เขียวขจีตลอดไปได้อย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB