ผู้พิทักษ์น้อยแห่งป่าแอมะซอน

ผู้พิทักษ์น้อยแห่งป่าแอมะซอน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392848

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Lee Young-Min ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เรื่องย่อ
รักชีวิต...เป็นมิตรกับผืนป่า
ต้นไม้แห่งผืนป่าแอมะซอนประท้วงหยุดเติบโต ไม่ผลิดอกออกผล ไม่ปล่อยออกซิเจนอีกต่อไป
หากมนุษย์ยังไม่หยุดยั้งตัดไม้ทำลายป่าเดือดร้อนถึงบุตรน้อยแห่งพฤกษา
ซึ่งทนเห็นหายนะเพราะป่าหมดไม่ได้ บุตรน้อยคนนี้ทำอะไร
ถึงแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และปกปักรักษาผืนป่าแอมะซอนแห่งนี้ไว้ได้ตราบจนวันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB