แก๊งสัตว์กำจัดขยะ
Download
Share
picture

แก๊งสัตว์กำจัดขยะ

ISBN : 9789744392923

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Noh Ji-Young ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ทิ้งขยะให้ถูกที่...ดีที่สุด
สัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งพากันมาบุกบ้านของโดรี่ เพราะเดือดร้อน
จากการที่ครอบครัวนี้ทิ้งขยะลงทะเล ทำให้พวกมันหายใจติดขัด เศษขยะพันขาจนว่ายน้ำไม่ได้
โดรี่และครอบครัวเกิดความละอาย พวกเขาคิดแก้ปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ของตน
และจะช่วยกันปกปักรักษาสภาพแวดล้อมแห่งท้องทะเลได้อย่างไร

Related Products