โจรสลัดกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

Download
Share
picture

โจรสลัดกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ISBN : 9789744392916

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Jung Kyeong-Hee ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

น้ำดื่มใสสะอาด...ขาดไม่ได้
กัปตันและสมุนโจรสลัดขาดน้ำสะอาดประทังชีวิตขณะล่องเรืออยู่กลางมหาสมุทร
เมื่อฝ่าฟันดั้นด้นมาจนพบแหล่งน้ำ หวังจะดื่มกินน้ำใสให้สมการรอคอย
แต่น้ำเหล่านั้นกลับมีแต่สิ่งปฏิกูลปนเปื้อนทุกแห่งหน
พวกเขาคิดแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและจะปกปักรักษาน้ำไว้ให้ใสบริสุทธิ์ได้อย่างไร

Related Products