คุณหมีไม่มีบ้าน
Download
Share
picture

คุณหมีไม่มีบ้าน

ISBN : 9789744392909

Series name : ปกปัก รักษ์โลก

Auther name : Lee Kuem-Hee ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ภาวะโลกร้อน...ทำให้โลกแปรปรวน
อยู่ๆ น้ำแข็งที่เคยนำมาใช้สร้างบ้านหายไปจากขั้วโลกเหนืออย่างไร้ร่องรอย
ใครนะ...ขโมยน้ำแข็งไปหมดสิ้น
คุณหมีขั้วโลกจึงออกเดินทางตามล่าหาตัวการที่ทำให้น้ำแข็งหายไป

Related Products