ฉันอยากรู้เรื่องยานพาหนะ

Download
Share
picture

ฉันอยากรู้เรื่องยานพาหนะ

ISBN : 9786162121890

Series name : ถามตอบสารพัน

Auther name : Sylvie Baussier ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ฉันอยากรู้เรื่องยานพาหนะ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า สัตว์ เป็นพาหนะในการเดินทางได้ไหม จักรยาน เคลื่อนที่ได้อย่างไร เราเดินทางบนหิมะ ได้ อย่างไร รถยนต์ทำงานอย่างไร ทำไมรถ บรรทุกต้องมีหลายแบบ ทำไม นัก ดับเพลิง ต้อง มี รถ บรรทุก คัน ใหญ่ เราเดินทางใต้ ดิน ได้ อย่างไร การเดินทาง ใน เมือง มีวิธีใด บ้าง รถไฟ ขับเคลื่อน ได้อย่างไร สถานี รถไฟ มี ไว้เพื่อ อะไร เรือเคลื่อนที่ได้อย่างไร เรา เดินทางใต้น้ำได้อย่างไร เราเดินทางบน ท้อง ฟ้า ได้ อย่างไร เครื่องบิน ทำ งานอย่างไร

Related Products