ฉันอยากรู้เรื่องพืช
Download
Share
picture

ฉันอยากรู้เรื่องพืช

ISBN : 9786162121883

Series name : ถามตอบสารพัน

Auther name : Violette Rennert ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ฉันอยากรู้เรื่องพืช นี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า พืชคืออะไร พืชกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อไร เห็ดเป็นพืชหรือไม่ ทำไมใบพืชจึงเป็นสีเขียว ทำไมพืชถึงไม่มีปาก พืชคายน้ำอย่างไร รากพืชมีหน้าที่อะไร ทำไมใบไม้จึงร่วงในฤดูหนาว ดอกไม้มีไว้เพื่ออะไร ทำไมดอกไม้จึงมีหลายสีสัน ผลและเมล็ดพืชแตกต่างกันอย่างไร พืชเคลื่อนที่ได้ไหม พืชอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ไหม และคำถามอื่นๆอีกมากมาย

Related Products