ฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย
ฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย

Share
picture
Share

ISBN : 9786162121869

Series name : ถามตอบสารพัน

Auther name : Sylvie Baussier ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า ผิวหนังปกป้องร่างกายได้อย่างไร เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างไร เส้นผมทำหน้าที่อะไร ทำไมเราต้องนอนหลับ ทำไมคนถึงยืนตัวตรงได้ ทำไมเราต้องอาบนํ้า เรากินข้าวอย่างเดียวได้ไหม ทำไมบางคนถนัดขวาและบางคนถนัดซ้าย เส้นประสาททำหน้าที่อะไร ขาก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร หัวใจทำหน้าที่อะไร ทำไมเราต้องหายใจ ร่างกายย่อยอาหารได้อย่างไร หากเกิดบาดแผลต้องปฐมพยาบาลอย่างไร เราต้องไปพบแพทย์เมื่อไหร่ ลูกชายหรือลูกสาวจะรู้ได้อย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB