ฉันอยากรู้เรื่อง ภูเขาไฟ
Download
Share
picture

ฉันอยากรู้เรื่อง ภูเขาไฟ

ISBN : 9786162121852

Series name : ถามตอบสารพัน

Auther name : Emmanuelle Figueras ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ฉันอยากรู้เรื่องภูเขาไฟ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า โลกกำเนิดขึ้นเมื่อใด ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ภูเขาไฟมี ลักษณะ อย่างไร ภูเขาไฟทุกลูกเหมือนกันไหม ภูเขาไฟมีอยู่ทุกที่บนโลกหรือไม่ ภูเขาไฟเกิดขึ้นใต้น้ำได้ไหม ภูเขาไฟที่ยังคุก รุ่นเป็นอย่างไร ภูเขาไฟมีอายุเท่าไร ภูเขาไฟปะทุ ได้ อย่างไร ภูเขาไฟ ที่ ปะทุจะปล่อยอะไรออกมาบ้าง การ ปะทุของภูเขาไฟ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม ภูเขาไฟ ปะทุส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร ภูเขาไฟปะทุครั้งใดรุนแรงที่สุด ใครมีหน้าที่ตรวจตราภูเขาไฟ และอื่นๆอีกมากมาย

Related Products