ฉันอยากรู้เรื่องน้ำ
ฉันอยากรู้เรื่องน้ำ

Share
picture
Share

ISBN : 9786162121845

Series name : ถามตอบสารพัน

Auther name : Mireille Fronty ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์

Copy : etc.

Product detail

สำหรับเล่ม ฉันอยากรู้เรื่องน้ำ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า โลกนี้มีน้ำอยู่เท่าไร ทำไมเราถึงพูดว่าน้ำคือชีวิต ทำไมน้ำทะเลถึงมีรสเค็ม น้ำจืดมีลักษณะอย่างไร น้ำที่ดื่มได้ต้องเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดเราจึงต้องดื่มน้ำ น้ำมาจากไหน น้ำที่ตกจากฟากฟ้ามีรูปแบบใดบ้าง น้ำเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร แม่น้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมน้ำถึงไปอยู่ในก๊อกน้ำได้ น้ำใช้แล้วจะไปสิ้นสุดที่ไหน น้ำทำให้เกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใดเราจึงต้องสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ น้ำใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางได้อย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB