ฝันของหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์

Download
Share
picture

ฝันของหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์

ISBN : 9786168090954

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Lin Bo ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องไม่มองข้ามสิ่งที่สงสัย จะต้องศึกษาค้นคว้าสิ่งนั้นจนได้รับคำตอบ
ความช่างสังเกตและช่างคิดช่างสงสัย จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของอาชีพนักวิทยาศาสตร์
ว้าว! เด็กๆ ไม่คิดจะสร้างจักรยานจรวดบ้างหรือจ๊ะ

Related Products