ฝันของหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์

ฝันของหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090954

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Lin Bo ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องไม่มองข้ามสิ่งที่สงสัย จะต้องศึกษาค้นคว้าสิ่งนั้นจนได้รับคำตอบ
ความช่างสังเกตและช่างคิดช่างสงสัย จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของอาชีพนักวิทยาศาสตร์
ว้าว! เด็กๆ ไม่คิดจะสร้างจักรยานจรวดบ้างหรือจ๊ะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB