ฝันของหนูอยากเป็นนักธุรกิจ

Download
Share
picture

ฝันของหนูอยากเป็นนักธุรกิจ

ISBN : 9786168090923

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Econoi (Eorini Gyeongjae Shinmunsa) ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักธุรกิจต้องมีความเป็นผู้นำ ชอบอาสาเป็นคนจัดการทุกเรื่อง สามารถวางแผนในการจัดการได้ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คุณสมบัติแบบนี้คือนักธุรกิจในอนาคตจ้ะ

Related Products