ฝันของหนูอยากเป็นพนักงานธนาคาร

Download
Share
picture

ฝันของหนูอยากเป็นพนักงานธนาคาร

ISBN : 9786168090961

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Econoi (Eorini Gyeongjae Shinmunsa) ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักมายากลต้องกล้าแสดงออก ขยันและศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และชอบสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ถ้าชอบดูการแสดงมายากล ลองฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักมายากลสิจ๊ะ

Related Products