ฝันของหนูอยากเป็นนักบินอวกาศ

Download
Share
picture

ฝันของหนูอยากเป็นนักบินอวกาศ

ISBN : 9786168090930

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Han Mi-ho ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นนักบินอวกาศต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวนอกโลก เป็นเด็กกล้าหาญ มีจินตนาการ
และชอบศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ ถ้าเด็กๆ มีคุณสมบัติแบบนี้ อาจเป็นนักบินอวกาศได้อย่างที่ฝันจ้ะ

Related Products