ฝันของหนูอยากเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์

ฝันของหนูอยากเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090947

Series name : เรียนรู้อาชีพในฝัน

Auther name : Kim Seong-chun ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ฝันอยากเป็นประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสะสมของแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ ชอบทำงานที่ยากและท้าทายความสามารถ คุณสมบัติแบบนี้เป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้
แน่นอนจ้ะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB