หนูน้อยผู้รอบรู้
หนูน้อยผู้รอบรู้

Share
Share

ISBN : 9789744392640

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Cha Mi-jeong ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เด็กหญิงคนหนึ่งชอบบันทึกและจดจำ เธอจำได้เสมอว่าวันใดจะได้กินอาหารเช้าแบบไหน เธอจึงมักคาดเดาถูกว่าเช้าวันนี้จะได้กินแซนด์วิช ก่อนไปโรงเรียนเด็กหญิงจะดูพยากรณ์อากาศจึงคาดเดาได้ว่าฝนจะตกและพกร่มไปโรงเรียนด้วย เมื่อไปถึงโรงเรียนเด็กหญิงเดาถูกว่าเพื่อนๆ จะเลือกซื้อของเล่นชิ้นใดจากการสังเกตพฤติกรรมและนิสัยของเพื่อนๆ เพราะเธอช่างสังเกตและบันทึกข้อมูลอย่างนี้ เธอจึงสามารถคาดเดาเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำๆ เรื่องนี้เป็นการปูพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติในชีวิตประจำวัน ช่วยฝึกทักษะการคาดเดา ประเมินผล และเก็บข้อมูลนั่นเอง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB