ลายแทงพิศวง
ลายแทงพิศวง

Share
Share

ISBN : 9789744392596

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Jang Seon-hye ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

แมวน้อยออกตามพ่อ เพราะอยากรู้ว่าพ่อออกจากบ้านไปไหน ซึ่งพ่อได้ทิ้งแผนที่เอาไว้ด้วย ในแผนที่จะมีรูปร่างต่างๆ ทั้งสามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยม แมวน้อยก็ออกตามหาตึกที่มีรูปทรงเหมือนแผนที่จนได้พบพ่อ เด็กๆ จะได้รู้จักและแยกแยะระหว่างรูป 2 มิติกับ 3 มิติ ทั้งยังรู้จักสังเกตรูปร่างและรูปทรงของสิ่งรอบตัวด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB