แปลงผักสุขสันต์
Download
Share

แปลงผักสุขสันต์

ISBN : 9789744392572

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Kim Seong-eun ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เด็กชายแกรี่ไม่ชอบกินผัก พ่อจึงยื่นเงื่อนไขว่าให้แกรี่ช่วยพ่อปลูกผักแล้วจะไม่กินผักก็ได้ แกรี่จึงลงมือปลูกผักโดยใช้ตลับเมตรวัดความยาวของแปลงปลูกผัก ชั่งน้ำหนักปุ๋ยด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดอุณหภูมิแปลงผักโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ วันเวลาผ่านไป ผักที่ปลูกเจริญงอกงาม แกรี่ใช้เครื่องมือวัด วัดผักแต่ละต้นเพื่อจะหาผักที่โตที่สุด แกรี่รู้สึกภูมิใจมากและยอมกินผักในที่สุด เรื่องนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดความยาว วัดอุณหภูมิ ชั่งน้ำหนัก และวิธีอ่านค่าการวัดจากอุปกรณ์นั้นๆ

Related Products