หนูน้อยยอดนักลบ
หนูน้อยยอดนักลบ

Share
Share

ISBN : 9789744392459

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Shin Hye-eun ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เด็กชายอินซุงคิดว่าโลกนี้มีสิ่งต่างๆ มากเกินไป น่าจะมีบางสิ่งที่นำออกไปได้บ้าง เขาจึงเดินไปทั่วหมู่บ้าน นำก้อนหินขรุขระ 10 ก้อนในซอยออกไปเพื่อไม่ให้ใครสะดุดล้ม (10 – 10 = 0) ลบคำบนกำแพงให้สะอาดขึ้น (7 – 3 = 4) ช่วยขนกล่องพัสดุเพื่อลดภาระของบุรุษไปรษณีย์ (7 - 1 = 6) สิ่งที่เด็กชายอินซุงนำออกไปเป็นสิ่งที่มีมากเกินความจำเป็นทั้งสิ้น ทุกครั้งที่เขานำสิ่งใดออกจะมีข้อความแสดงจำนวนที่หักออก จำนวนคงเหลือ และแสดงสัญลักษณ์ของการลบ เป็นการเรียนรู้เรื่องการลบและฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์ควบคู่กันไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB