เกลือแร่สร้างความสมดุล
Download
Share
picture

เกลือแร่สร้างความสมดุล

ISBN : 9786168090602

Series name : อาหารดีมีคุณค่า

Auther name : อัชราภรณ์ เฉลยรถ

Copy : etc.

Product detail

เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำไมผงน้ำตาลเกลือแร่ทำให้เราสดชื่น เกลือแร่...แร่ธาตุสร้างความสมดุล เกลือแร่มาจากไหนนะ อาหาร...แหล่งเกลือแร่ใกล้ตัว เกลือแร่กับร่างกายของเรา เมื่อร่างกายขาดเกลือแร่ รู้จักแคลเซียมรู้จักเหล็ก รู้จักสังกะสี รู้จักแมกนีเซียม รู้จักไอโอดีน รู้จักฟลูออไรด์

Related Products