มาร์ธา บรรลุฝันสู่วันจริง

มาร์ธา บรรลุฝันสู่วันจริง

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139215

Series name : ปั้นฝันสู่วันเป็นจริง

Auther name : Germano Zullo ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

หลังจากเดินทางไปท่องเที่ยวมารอบโลกแล้ว มาร์ธาก็เดินทางกลับมาที่ฟาร์ม เพื่อนๆ ดีใจกันเหลือเกินที่มาร์ธากลับบ้านแล้ว หลังจากที่เล่าเรื่องราวการเดินทางให้เพื่อนๆ ฟังแล้ว มาร์ธาจึงออกไปเดินเล่นรอบๆ ฟาร์ม พบว่ามีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบๆ ฟาร์มเอาไว้ เมื่อถามเพื่อนๆ จึงได้คำตอบว่า สร้างกำแพงไว้ป้องกันอันตรายจากหมาป่าใจร้าย มาร์ธาพยายามอธิบายให้เพื่อนๆ ฟังว่า หมาป่าอาจจะไม่ได้ใจร้ายก็ได้ อีกอย่างถ้าไม่ลองออกไปสู่โลกภายนอกบ้างก็จะยึดติดอยู่กับความคิดหรือความเชื่อเดิมๆ และไม่มีวันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกเลย เพื่อนๆ ผู้น่ารักทั้งหลายเชื่อมาร์ธา ช่วยกันทลายกำแพงหนาทึบนั้นออกไป และออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ข้างนอกนั้นอย่างกระตือรือร้นที่สุด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB