มาร์ธา สู่ฝันบนฟากฟ้า




มาร์ธา สู่ฝันบนฟากฟ้า

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139192

Series name : ปั้นฝันสู่วันเป็นจริง

Auther name : Germano Zullo ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail


หลังจากที่เห็นบอลลูนลอยอยู่บนท้องฟ้า เธอก็สงสัยว่ามีอะไรอยู่บนนั้นนะ มาร์ธาจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาบอลลูน ท้ายที่สุดหลังจากที่เดินทางตามหาบอลลูนมาไกลแสนไกล มาร์ธาพบว่าจะต้องปีนภูเขาลูกมหึมาไปเสียก่อนจึงจะพบกับดินแดนแห่งบอลลูน มาร์ธาเป็นวัวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแรงกล้าอยู่แล้ว เธอจึงพยายามปีนขึ้นไปจนได้พบกบดินแดนแห่งบอลลูน เธอมีความสุขมาก และไม่ลืมเขียนจดหมายไปเล่าประสบการณ์ของเธอให้เพื่อนๆ ที่ฟาร์มได้รู้ด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB