จุดศูนย์ถ่วงกำเนิดสมดุล
Download
Share
picture

จุดศูนย์ถ่วงกำเนิดสมดุล

ISBN : 9786167139746

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

คุณพ่อคุณแม่พาเด็กน้อยไปเล่นที่สนามเด็กเล่น เด็กน้อยนั่งลงบนปลายไม้กระดกด้านหนึ่ง ส่วนคุณพ่อนั่งที่ปลายไม้อีกด้านหนึ่ง ไม้กระดกก็เอียงไปทางด้านที่คุณพ่อนั่ง เพราะคุณพ่อมีน้ำหนักมากกว่า แต่เมื่อคุณพ่อขยับมานั่งใกล้จุดศูนย์กลางของไม้กระดก คราวนี้ไม้กระดกไม่เอียงไปทางคุณพ่ออีก ที่เป็นเช่นนี้เพราะทั้ง 2 ด้านของไม้กระดกเกิดความสมดุลในแนวราบขึ้น วัตถุทุกชนิดจะมีจุดศูนย์ถ่วงที่ทำให้วัตถุนั้นเกิดความสมดุลในแนวราบ
ปกติช้อนกินข้าวจะมีด้านหนึ่งหนักกว่าอีกด้านหนึ่ง ถ้าเราเปรียบช้อนกินข้าวเป็นไม้กระดก ช้อนจะเอียงไปทางด้านที่หนักกว่า เราหาจุดศูนย์ถ่วงของช้อนด้วยการวางช้อนบนนิ้วชี้แต่ละข้าง จุดที่นิ้วชี้ทั้งสองมาพบกันและสามารถประคองโดยที่ช้อนไม่หล่นคือจุดศูนย์ถ่วงของช้อน จุดศูนย์ถ่วงมีความสำคัญมาก อาคารสูงและบ้านเรือนจะไม่สามารถตั้งตรงได้ถ้าไม่มีจุดศูนย์ถ่วง เราลองหาจุดศูนย์ถ่วงของอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อความเข้าใจเรื่องจุดศูนย์ถ่วงมากขึ้น

Related Products