แรงยืดหยุ่นหนุนวัตถุ
แรงยืดหยุ่นหนุนวัตถุ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139685

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

พ่อกับแม่พามิมี่และโมโม่สองพี่น้องไปเที่ยวสวนสนุก ที่นั่นทั้งสองได้พบกับเครื่องเล่นที่มีความยืดหยุ่นมากมาย เช่น รองเท้าติดสปริงของตัวตลก โพโกสติ๊ก เกมยิงหนังสติ๊ก สังเกตว่าเมื่อเรายืดหนังสติ๊กออกแล้วปล่อย หนังสติ๊กจะหดตัวกลับสู่สภาพเดิม หรือเมื่อเรากดสปริงลงไปแรงๆ สปริงก็จะกระเด้งกลับสู่สภาพเดิมเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะสปริงและหนังสติ๊กต่างเป็นอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น ขณะที่ออกแรงกดสปริง จะเกิดแรงอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้สปริงกลับสู่สภาพปกติ เราเรียกแรงนั้นว่าแรงยืดหยุ่น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB