แรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139661

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

เด็กน้อยเห็นยานอวกาศของเล่นตกลงสู่พื้น แม้แต่กระดาษที่เบามากๆ ก็ยังตกพื้น ทุกสิ่งทุกอย่างร่วงลงสู่พื้นเพราะโลกมีแรงดึงดูดที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วง แต่ทำไมนกถึงไม่ร่วงลงพื้นล่ะ เพราะการกระพือปีกช่วยสร้างแรงให้นกบินในอากาศได้ แต่ถ้ามันหยุดกระพือปีกมันจะร่วงลงสู่พื้นเช่นกัน แรงโน้มถ่วงติดตามเราไปทุกที่ ถ้าเราอยากอยู่ในสภาพที่แทบไม่รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วง เราต้องไปอยู่ในยานอวกาศที่ลอยอยู่นอกโลก การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกโดยไม่ตกใส่โลกและไม่ลอยออกไปห่างจากโลกก็เพราะแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำกับดวงจันทร์นั่นเอง ลองนึกดูสิ...ถ้าโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดอะไรขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลอยเคว้งคว้างหรือลอยออกนอกโลกไปเลย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB